Friday, 15 April 2011

.. + - CheNta siBer ..

..^^..KEBAIKAN TEMAN SIBER..^^..   
**BOlEh bERTUkAR2X PEnDAPAT TERHADAp SEBARAnG KEmUShKIlAN  DAn kEkLIRUan...
**AdA TEMPAt UnTUk mENgADu DAn KONgSI SEBArAnG MASALAh..
**BOLEh BERKenalan deNgaN temaN2x DaRi seLurUh negara.....^^..KEBURUKAN TEMAN SIBER..^^..
**kAmU AKAN MuDAH DI TIPu DAn D PERMAINKAn.. 
** BERKEMUnGKInAN KAmU meMpuNyai risikO berKawan deNgaN iStri aTaU sUaMi OraNg..
**meMbaZir waNg daN Masa uNtuK oraNg YaNg kaMu tdk KeNaLi..

No comments:

Post a Comment